top of page

Kønsidentitet & Kønsdysfori

Af Bjorn Dotzauer

Forbudt homoseksualitet Historisk set blev homoseksualitet fejlagtigt betragtet som en psykisk sygdom. Heldigvis blev denne fejlagtige opfattelse officielt fjernet fra listen over psykiske sygdomme i Danmark den 3. januar 1981. Mange andre lande har siden også erkendt, at homoseksualitet er en naturlig del af den menneskelige seksualitet. Denne erkendelse markerede et skifte i vores opfattelse af seksuel orientering, som en personlig identitetsfaktor snarere end en indikator for mental sundhed.

I dag anerkendes homoseksuelle som naturlige dele af den menneskelige variation både her i Danmark og i de lande vi sammenligner os med. Denne ændring er afgørende, da den understreger, at seksuel identitet og kønsdysfori er komplekse aspekter af en persons selvforståelse og ikke indikatorer for mental sygdom. Desværre får mange LGBT+personer en mental sygdom, som depression og angst. Oveni det kæmper mange en kamp om at blive accepteret i den kønsidentitet og kønsudtryk, som personen føler sig. Men det er en stadig voksende og sværere opgave, at finde rundt i de mange køn vores LGBTQI+samfund kommer op med. Lige nu findes der omkring 72 køn* og det tal synes kun at vokse. Jeg vil i denne artikel se nærmere på hvad kønsidentitet og kønsdysfori er for nogle størrelser.

Kønsidentitet og kønsdysfori I tidligere tider blev kønsdysfori* og mangfoldigheden af seksuelle identiteter også ofte misforstået som psykiske sygdomme. Her har vores forståelse af disse emner heldigvis ændret sig markant. For personer med kønsdysfori og dem med forskellige seksuelle identiteter, er professionel hjælp og støtte ofte afgørende for at håndtere de udfordringer, de kan stå over for. LGBT-Danmark har her mange tilbud til personer i en køns-, seksualitets- og/eller identitetskrise. At finde sin rette plads mellem 72 køn kan være en udfordring, når det normative samfund ikke helt ser samme problematikker som den unge person gør. Det kan også være nødvendigt at opsøge Center for Kønsidentitet (CKI) på Rigshospitalet, hvor man kan få individuel terapi, finde støttegrupper, hormonbehandling eller kønsbekræftende kirurgi, afhængigt af den enkeltes behov og ønsker. Det er vigtigt at understrege, at det er et individuelt tilbud og at disse ressourcer desværre ikke altid er helt nemme at få adgang til.

Mental og seksuel sundhed Mental sundhed er en vigtig faktor i alles liv, uanset deres seksuelle orientering. Det er afgørende at undgå stigmatisering eller diskrimination af mænd i LGBT+ miljøet på grund af deres seksuelle orientering og mentale sundhed. Seksuel sundhed og mental velvære er tæt sammenkoblede aspekter af en mands liv. For at forstå dette forhold er det vigtigt at belyse, hvordan psykiske lidelser kan påvirke seksuallivet hos mænd og hvordan de kan søge hjælp og støtte. Jeg taler jævnligt med mænd, der føler sig udfordret af deres mentale helbred når det kommer til dating og socialisering generelt. Det er essentielt at forstå, at homoseksuelle mænd deler mange af de samme seksuelle ønsker, udfordringer og glæder som deres heteroseksuelle med-mænd. Mental sundhed er påvirket af en række individuelle faktorer og livsomstændigheder, uafhængigt af seksuel orientering. Seksuel orientering er ikke årsagen til psykisk sygdom, men kan være med til at forstærke det hvis personen ikke får den rette hjælp.

Stigmatisering og diskrimination Selvom homoseksualitet og kønsidentitet ikke er psykiske sygdomme, står mænd i (L)GBT+ miljøet ofte over for udfordringer, der kan påvirke deres mentale sundhed. Stigmatisering, diskrimination og fordomme fra både den heteroseksuelle, normative verden og personer i selve miljøet, har dybtgående virkninger på trivsel og seksuelt velvære. Det er afgørende, at vi arbejder sammen for at skabe et samfund, der er åbent, inkluderende og støttende for alle seksuelle orienteringer for at fremme mental sundhed blandt vores GBT+ brødre. Jeg nævnte i en tidligere artikel, at 77 LGBT-organisationer i 2021* gik sammen for at bekæmpe ensomheden i miljøet. Det initiativ kan de måske udvide og inddrage dem med en psykisk udfordring?


Psykisk sygdom påvirker mænd Mænd, der kæmper med forskellige former for psykiske udfordringer som f.eks. depression, angst, bipolar lidelse og skizofreni, kan opleve forskellige seksuelle udfordringer:

 1. Nedsat Seksuel Lyst: En række psykiske lidelser kan føre til en betydelig nedsættelse af seksuel lyst, hvilket kan resultere i et tab af interesse for sex og generel seksuel dæmpning.

 2. Erektionsproblemer: Stress, angst og depression kan påvirke evnen til at opnå og opretholde en erektion, hvilket kan føre til erektionsproblemer.

 3. Præstationsangst: Mænd med psykiske lidelser kan udvikle præstationsangst, hvilket kan forværre deres seksuelle problemer, da de bekymrer sig om deres evne til at præstere tilfredsstillende i sengen.

 4. Intime Relationer: Alvorlige psykiske symptomer kan påvirke en mands evne til at opretholde sunde og givende intime relationer med deres partnere.

 5. Selvværd og Kropsbillede: Psykiske lidelser kan negativt påvirke selvværd og kropsbillede, hvilket kan føre til seksuel usikkerhed og angst.

 6. Medicin og Behandling: Nogle behandlinger for psykiske lidelser kan have bivirkninger, der påvirker seksuel funktion, herunder nedsat libido, forsinket ejakulation eller problemer med erektioner. Her skal lægen kontaktes.

 7. Hyperseksualitet: Visse psykiske lidelser, såsom bipolar lidelse, kan føre til perioder med øget seksuel lyst og risikabel adfærd, hvilket kan påvirke seksuel sundhed og sociale relationer.

Hvis du oplever betydelige seksuelle problemer i forbindelse med en psykisk lidelse, er det afgørende at søge professionel hjælp for at forbedre din seksuelle sundhed og generelle livskvalitet. Har du udfordringer med ovennævnte er det vigtigt du ikke går med det selv. Som sexolog kan jeg tale med dig om dine problemer og sammen kan vi få sat ord på hvad det gør ved dig og måske finde løsninger på, hvordan du overvinder dysfunktionen. Ved rejsningsproblemer / erektil dysfunktion (ED) skal du kontakte din læge. Det kan ofte behandles med medicin enten i form af:

 • tabletter (viagra)

 • en sprøjte direkte i penis

 • en lille medicinstift eller gel man kan føre ind i urinrøret.

For mænd, der oplever seksuelle udfordringer som følge af psykiske lidelser eller kønsdysfori, er professionel hjælp og støtte ofte afgørende. For mange psykiske lidelser er behandlingen, og at professionel hjælp kan være afgørende for, at forbedre seksuallivet og generel trivsel. Individuel terapi, medicin, støtte fra en partner og ændringer i livsstil kan alle spille en rolle i at hjælpe mænd med at håndtere de seksuelle udfordringer, der kan opstå som følge af en psykisk sygdom.

Transkønnedes udfordringer Selvom kønsdysfori og mangfoldigheden af seksuelle identiteter ikke er psykiske sygdomme, står mænd, der identificerer sig som transkønnede eller har en ikke-heteroseksuel orientering, ofte over for udfordringer, der kan påvirke deres mentale sundhed. Igen er stigmatisering, diskrimination og fordomme desværre stadig udbredte, og de kan have alvorlige konsekvenser for trivsel og seksuelt velvære. Det er alt afgørende, at vi arbejder aktivt på at skabe et samfund, der er åbent, inkluderende og støttende for alle seksuelle identiteter for at fremme mental sundhed.

Bemærkelsesværdige personligheder Jeg vil fremhæve John Money (1921-2006) der var en kontroversiel psykolog og sexolog, der arbejdede med kønsidentitet og kønsdysfori. Hans arbejde og indflydelse på forståelsen af seksuel identitet og kønsdysfori har været både kontroversielt og betydningsfuldt. Money er mest kendt for sin "kønsskifte-teori," der argumenterede for, at kønsidentitet primært formes af opdragelse og socialisering snarere end biologiske faktorer. Hans kontroversielle behandlingsmetoder for børn med interkøn-tilstande har dog mødt omfattende kritik. Det er vigtigt at bemærke, at moderne tilgange til kønsidentitet og kønsdysfori fokuserer på anerkendelse af individets kønsidentitet og samtykkebaserede behandlingsmetoder. Men han turde udforske det ukendte og sætte ord på at ikke alle er født i en krop de føler sig hjemme i.

En anden bemærkelsesværdig person der har bidraget til forståelsen af seksualitet, kønsidentitet og psykisk sundhed, er Justin Lehmiller, en moderne sexolog og forsker. Hans arbejde er baseret på aktuel forskning og tendenser inden for seksuallivet og har kastet lys over sammenhængen mellem seksuel sundhed og psykisk sundhed. Selvom nogle tidligere teorier og metoder har været kontroversielle, har de hjulpet med at åbne op for vigtige samtaler og forskning. Moderne tilgange bygger på evidensbaseret forskning og fokus på at fremme individets velvære og selvbestemmelse. Justin Lehmillers har skrevet om en bred vifte af emner inden for seksualitet og psykisk sundhed. Arbejdet har været centreret omkring forståelsen af sammenhængen mellem seksuelle problematikker og psykisk sundhed. Han har udført forskning, der søger at kaste lys over, hvordan seksualitet påvirker menneskers velbefindende og mental sundhed, og omvendt, hvordan psykisk sundhed kan påvirke seksualitet. Nogle af de vigtige områder, han har arbejdet inden for er:

 1. Seksuel sundhed og velvære: Lehmillers forskning har fokuseret på at forstå de faktorer, der bidrager til seksuel tilfredshed, tiltrækning og intimitet i relationer. Han har også udforsket forskellige aspekter af seksuel sundhed, herunder hvordan man forebygger seksuelle problemer og forbedrer seksuelle relationer.

 2. Seksuelle problemer: Lehmillers arbejde har undersøgt seksuelle problemer som erektil dysfunktion (ED), lav seksuel lyst og smertefuldt samleje. Han har undersøgt årsagerne til disse problemer og de terapeutiske tilgange til at håndtere dem.

 3. Sammenhæng med psykisk sundhed: En central del af Lehmillers arbejde har været at afdække sammenhængen mellem seksuel sundhed og psykisk sundhed. Han har undersøgt, hvordan psykiske lidelser som angst og depression kan påvirke seksualitet og vice versa. Dette har hjulpet med at fjerne stigmatiseringen omkring at diskutere seksuelle spørgsmål som en del af den samlede psykiske sundhed.

 4. Forskning om seksualitet: I Lehmillers forskning har de videnskabelige metoder bidraget til at opbygge en evidensbaseret forståelse af mange aspekter af seksualitet. Han har også brugt sociale medier (SoMe) og populære skrivelser til at formidle komplekse emner inden for seksualitet til en bredere offentlighed.

I dag er vores forståelse af seksualitet, kønsidentitet og mental sundhed mere nuanceret og inkluderende end nogensinde før. Det er afgørende, at vi fortsætter med at arbejde hen imod et samfund, hvor alle mænd, uanset deres seksuelle orientering eller kønsidentitet, kan leve åbent og trives uden frygt for diskrimination eller stigmatisering.

Mental sundhed og seksuelt velvære er rettigheder, der bør sikres for alle. Hvis du oplever seksuelle problemer i forbindelse med en psykisk lidelse eller kønsdysfori, er det vigtigt at søge professionel hjælp for at forbedre din seksuelle sundhed og generelle livskvalitet.

Jeg hører gerne fra dig og tager en samtale med dig, hvis du går og tumler med noget af det jeg nævner i denne og foregående artikler.Referencer:


* De 72+ køn:


(liste over de fleste køn!)


* Kønsdysfori: følelsen af ubehag, der optræder når ens krop, CPR-nummer eller fremtræden ikke stemmer overens med ens egen kønsforståelse :iflg LGBT-Danmarks hjemmeside.


* Kønsidentitet:* Center for Kønsidentitet (CKI)

Center for Kønsidentitet (CKI) tager sig af personer, der ønsker sundhedsfaglig hjælp i forbindelse med kønsidentitetsforhold.

CKI tager sig af behandling af voksne fra og med 18 år. Udredning og behandling af børn og unge under 18 år varetages af Børneungeteamet ved Sexologisk Klinik, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og Afdeling for Vækst og Reproduktion.


Komentáře


Indlæg: Blog2 Post
bottom of page