top of page

Mandekroppens forskelligheder

Af Bjorn Dotzauer

Mandekroppens forskelligheder, At elske sin krop, er ikke en selvfølge for alle. Mange mænd oplever, at have en forestille om, et image, at leve op til. Det gælder for de fleste mænd, uanset seksualitet. Nogen bliver født i den forkerte krop, mens andre aldrig rigtig lære, at holde af den krop de er født i.
Foto: Jan Brøndum / Instagram: brondumphotography

At elske sin krop, er ikke en selvfølge for alle. Mange mænd oplever, at have en forestille om, et image, at leve op til. Det gælder for de fleste mænd, uanset seksualitet. Nogen bliver født i den forkerte krop, mens andre aldrig rigtig lære, at holde af den krop de er født i.


At elske sin egen krop kan være en udfordrende rejse for mange, uanset køn, seksualitet og alder. I vores moderne samfund, er mandekroppens kompleksitet og mangfoldighed mere i fokus end nogensinde før. Den moderne mand står over for en bred vifte af udfordringer, der påvirker hans syn på sin egen krop, identitet, selvtillid og seksualitet.


Identitetsspørgsmål og realitetsbevidsthed bliver for mange et rodet puslespil, hvor brikkerne aldrig rigtig kommer til at passe sammen. Og samfundet er i stor grad med til at fastholde, os minoriteter, i vores lave selvtillid og kropsforvirring. Men hvad kan vi selv gøre for at slippe ud af denne negative måde at se på kroppen på?

Jeg henvender mig i denne artikel specielt til alle jer, der identificerer jer som mand: bøsser, bi- og heteroseksuelle mænd og trans-personer. Jeg vil også i denne artikel se nærmere på de udfordringer disse moderne mænd står over for, og hvordan de kan arbejde med at omfavne selvkærlighed og acceptere deres kroppe.

Identitet, selvværd og kropsbillede For mange mænd kan spørgsmål om identitet og selvværd blive komplekse og udfordrende, især når det kommer til at acceptere og elske deres egne kroppe. Vi mænd står også over for udfordringer i forhold til vores seksualitet.

Seksualitet er en personlig og unik oplevelse, men det kan stadig være påvirket af sociale forventninger og stereotyper. Grænser kan blive flyttet frivilligt, men også i mange tilfælde ufrivilligt. Som sexolog kan jeg tale med mænd om at forstå, at seksualitet er en bred vifte af følelser, intimitet og oplevelser. At eksperimentere med og udforske ens egne ønsker og behov er en vigtig del af at opnå seksuel tilfredshed. Men at det også er lige så vigtigt at turde sige fra, overfor overgreb af grænser og beskytte sig selv mod (gruppe)pres fra andre, og samfundet. Nogle mænd kan føle sig begrænset af disse forventninger og føle, at de skal opfylde visse roller eller præstationer for at være seksuelt tilfredsstillende. Samfundets idealer om maskulinitet, som kan omfatte aspekter som maskulinitet, højde og penisstørrelse, kan føre til en følelse af utilstrækkelighed og krops-usikkerhed. Dette kan påvirke både selvværd og seksuel selvtillid (læs artikel om penisstørrelse – udkommer søndag d. 10/9-23). Jeg arbejder ofte med at hjælpe mænd med at dekonstruere disse idealer og finde deres egen unikke vej til at elske deres krop og forstå, at mangfoldighed er en styrke. At anerkende, at der ikke er én "rigtig" måde at se ud på og at være på, kan være en vigtig del af at opbygge et positivt kropsbillede.

Idealer og presset fra SoMe De sociale medier (SoMe) spiller en stor rolle i at forme opfattelsen af den ideelle mandekrop. SoMe, reklamer og film præsenterer ofte en snæver definition af maskulinitet og mandekroppen, der kan omfatte en veltrænet krop og en bestemt fremtoning. Dette skaber et pres for nogle mænd, der føler, at de skal leve op til disse idealer for at være attraktive eller føle sig accepteret. Det er vigtigt at erkende, at disse idealer ikke nødvendigvis repræsenterer virkeligheden. Den moderne mandekrop er mangfoldig, og der findes ikke én "rigtig" måde at se ud på. Heldigvis. At frigøre sig fra mediepresset og omfavne sin unikke krop er et vigtigt skridt mod at opbygge selvkærlighed. Seksualitet er en integreret del af vores identitet, og det kan være særligt udfordrende for mænd at navigere i et samfund, der ofte objektiverer og seksualiserer deres kroppe. SoMe og mediebilledet generelt kan have en betydelig indflydelse på, hvordan mænd opfatter sig selv seksuelt. Den stadig stigende tilstedeværelse af kropsidealer på SoMe kan skabe urealistiske forventninger til, hvordan mænd "bør" se ud og præstere seksuelt. Det er vigtigt her at erkende, at seksualitet er meget mere end fysisk udseende. Det omfatter følelser, intimitet, forbindelse og så meget mere. Det handler om, at udforske og forstå deres seksualitet ud over de fysiske aspekter og opmuntre til åben kommunikation om ønsker, grænser og behov.

Kropspositivitet og selvaccept, Kropspositivitet er en bevægelse, der opfordrer til accept og kærlighed til kroppen, uanset dens form, størrelse eller udseende. For moderne mænd kan det at omfavne kropspositivitet være en befriende oplevelse. Det handler om at bryde fri fra de konventionelle standarder og omfavne, hvordan ens krop ser ud og føles. Vi, i LGBT+miljøet er over de seneste år, blevet gode til at sætte begreber, flag og bogstaver på hinanden. Men vi har ikke helt formået at gå skridtet videre, hvor vi også omfavner, støtter og kæmper hinandens sager. Ensomhed er stadig noget rigtig mange i miljøet kæmper med. Vi må turde række ud til hinanden på tværs af flag og bogstaver.

Livsstilsfaktorer og seksualitet Mænds livsstil, herunder deres fysiske helbred, kostvaner, søvn og stressniveauer, kan også spille en rolle i deres seksuelle velvære. En sund livsstil kan have positive effekter på både fysisk og mental sundhed, hvilket igen kan påvirke seksualiteten positivt. Som sexolog, arbejder jeg med mænd gennem samtale, hvor vi taler om at finde en balance mellem sundhed, velvære og seksualitet. Vi arbejder på selvaccept, der ikke kun handler om at ændre ens syn på kroppen, men også om at ændre den måde, man taler om sig selv og tænker om sig selv på. Det kan være den sværeste kamp at tage, da det ofte kræver en bevidst indsats at fjerne negativt sprogbrug og erstatte det med positivt og styrkende sprog. Mangfoldighed og Selvkærlighed Mangfoldighed er en dyd, og det gælder også for mandekroppe. Vi ser stadig flere og flere der tør være sig selv i den krop de er blevet givet, men også flere rollemodeller af transmænd, der tør stå frem og viser deres smukke ar frem. Der er ingen universel skabelon for, hvordan en mandekrop skal se ud, og det er vigtigt at fejre og omfavne denne mangfoldighed. At elske sin egen krop og identitet som moderne mand handler om mere end blot positive tanker. Det handler om at træffe handlinger, der fremmer ens egen trivsel og velvære. Dette kan omfatte sunde kostvaner, regelmæssig motion og praktisering af selvomsorg, f.eks. ved at læse en god bog. At investere tid og energi i at tage sig af sig selv, sender en stærk besked om egen værdi.

Elsk Din Krop – Elsk Dig Selv Den rejse, der fører til at elske sin egen krop og acceptere sig selv, er ofte en kontinuerlig proces. At arbejde med en sexolog kan give mænd de redskaber, de har brug for, til at håndtere kropsusikkerhed, seksuelle udfordringer og selvaccept. Gennem åben dialog, uddannelse og selvrefleksion kan mænd opnå en dybere forståelse af deres kroppe og seksualitet, og hvordan disse aspekter spiller sammen i deres liv. Som sexolog med speciale i mænds seksualitet, ved jeg, hvor meget det spiller en væsentlig rolle i denne rejse ved at skabe et støttende og trygt miljø, hvor mænd kan udforske, lære og vokse på deres egen vej mod selvkærlighed og seksuel trivsel.

I sidste ende er det at elske sin egen krop og sig selv en transformation, der kræver tålmodighed, selvomsorg og støtte.Skriv gerne en kommentar til artiklen.


Indlæg: Blog2 Post
bottom of page