top of page

Når sex bliver en afhængighed

Af Bjorn Dotzauer

Sex er en naturlig og fundamentalt menneskeligt behov, og det spiller en vigtig rolle i vores liv og trivsel. For mange mænd er sex en sund og glædelig del af deres tilværelse. Men for nogle kan sex udvikle sig til en afhængighed, der begynder at kontrollere deres liv. I denne artikel vil jeg udforske sexafhængighed, især blandt mænd, og hvordan professionel hjælp fra en sexolog kan spille en afgørende rolle i at tackle denne udfordrende tilstand.

Forståelse af Sexafhængighed Sexafhængighed, også kendt som hyperseksualitet eller seksuel afhængighed, er en kompleks tilstand, der indebærer en vedvarende og usædvanlig stærk trang til at deltage i seksuelle aktiviteter. Dette kan inkludere tvangsmæssig onani, overdreven brug af pornografi, ekshibitionisme og flere affærer end gennemsnittet. Denne trang kan forstyrre dagligdagen, have skadelige virkninger på fysisk og psykisk velvære samt skabe afstand til nære relationer. Det er vigtigt at forstå, at sexafhængighed ikke blot handler om en høj seksuel drift eller interesse i sex, men også om manglende evne til at kontrollere ens seksuelle adfærd. Med et hav af sex-app’s og pornosites kun et klik væk, er det blevet nemt at ty til hurtige sex-aftaler (NSA) frem for at indgå i nære intime relationer. Tre begreber kan påvirke vores higen efter, og afhængighed af sex:

testosteron, hudsult og satyromani. Testosteronen kraft

Testosteron er det mandlige kønshormon. Hos unge mænd er produktionen af testosteron normalt på sit højeste i løbet af teenageårene og tidlig voksenalder. Det er ansvarligt for mange mandlige træk, såsom ansigtsbehåring, dybere stemme, muskelvækst og øget knogletæthed. Dette bidrager til den fysiske udvikling, der er karakteristisk for denne alder, herunder øget muskelmasse og kropsbehåring. Dette hormon produceres hovedsageligt i testiklerne og påvirker både kroppens fysiske udvikling og adfærdsmæssige træk. Udover de åbenlyse fysiske ændringer påvirker testosteron også unge mænd på en række psykiske måder. Det er ofte forbundet med øget selvtillid, seksuel lyst og konkurrenceånd. Samtidig kan høje niveauer af testosteron føre til risikofyldt adfærd og aggression, hvis de ikke holdes i skak. Det er vigtigt at bemærke, at testosteron ikke er den eneste faktor, der påvirker adfærd, men det spiller en rolle. Der er en teoretisk sammenhæng mellem testosteron og sexafhængighed. Testosteron er kendt for at spille en rolle i seksuel lyst og adfærd, og forhøjede niveauer af testosteron kan øge libidoen hos både mænd og kvinder. Dette kan potentielt bidrage til en øget risiko for seksuelt afhængig adfærd hos nogle personer. Nogle forskningsstudier har undersøgt forholdet mellem testosteron og seksuel afhængighed, men resultaterne er blandende, og der er ikke enighed om, hvordan testosteron nøjagtigt påvirker sexafhængighed. Nogle resultater antyder, at personer med højere testosteronniveauer kan have en øget tendens til at udvise risikofyldt seksuel adfærd eller udvikle seksuelle afhængigheder.

Hudsult Hudsult refererer til en tilstand, hvor en person føler en dyb trang efter fysisk kontakt og berøring med andre. Dette kan opstå af forskellige årsager og kan variere i intensitet fra person til person. Herunder er tre faktorer, der kan bidrage til hudsult:


Social isolation: Mangel på tæt samvær med andre mennesker kan føre til en følelse af ensomhed og hudsult. Dette kan være særligt udbredt under perioder med fysisk isolation, som f.eks. under pandemier. Mangel på berøring: Nogle mennesker oplever hudsult som følge af en mangel på fysisk kontakt i deres dagligdag. Dette kan ske, hvis de ikke har en partner eller ikke deltager i aktiviteter, der involverer fysisk berøring.


Stress og følelsesmæssige behov: Hudsult kan også opstå som et resultat af følelsesmæssig stress, traumer eller en dyb længsel efter nærhed og forståelse fra andre.

Længsel efter berøring er relateret til hudsult, da det indebærer en dyb trang efter at blive rørt eller berørt. Berøring har betydelige fysiske og følelsesmæssige fordele, herunder frigivelse af oxytocin (kærlighedshormonet), stressreduktion og forbedret følelse af velvære. Mennesker har brug for berøring og fysisk kontakt for at trives og opbygge relationer med andre. Hudsult og længsel efter berøring kan have en indvirkning på ens mentale og følelsesmæssige trivsel. Det er vigtigt at anerkende disse følelser og søge måder at imødekomme behovet for fysisk kontakt, enten ved at søge nære relationer, omfavne kropspositive praksisser som massage eller yoga, eller ved at tale med en professionel, hvis følelserne bliver overvældende. Bliver vi ikke stimuleret på den ovenover nævnte måde, kan det resultere i at nogle udvikler en sexafhængighed for at få opfyldt sine behov for nærkontakt og berøring. Begrebet: Satyromani Jeg vil også gerne introducere begrebet Satyromani. Dette er en sjælden psykisk tilstand, der primært påvirker mænd med en exceptionelt høj sexlyst. Disse mænd kan opleve udfordringer med at kontrollere deres seksuelle impulser. Det kan sammenlignes med den kvindelige pendant: Nymfomani, hvor kvinder også kan have et stærkt seksuelt behov. Vær opmærksom på, at dette er en sjælden tilstand, og det betyder ikke nødvendigvis, at mændene mangler ægte kærlighedsfølelser, men det kan måske forklare hvorfor de er blevet sexafhængige. Tegn på seksuel afhængighed Hvis du oplever, at sex begynder at dominere dit liv på en foruroligende måde eller føler, at du ikke kan undlade at konstant tjekke din Grindr-profil og opsøge NSA, bør du ikke tøve med at søge hjælp og støtte. Her er nogle advarselssignaler, du kan være opmærksom på, der indikerer, om din seksuelle aktivitet muligvis har udviklet sig på en uhensigtsmæssig måde:


Overdreven Seksuel Aktivitet: En person, der lider af seksuel afhængighed, deltager gentagne gange i seksuelle handlinger, selv når de ønsker at stoppe, hvilket kan have en negativ indvirkning på deres ansvar og daglige liv.

Tidsforbrug: En betydelig mængde tid bruges på planlægning, udførelse eller inddæmning af seksuelle aktiviteter, hvilket kan forhindre dem i at udføre vigtige opgaver eller deltage i sociale forpligtelser. Manglende Kontrol: En person føler, at de ikke kan styre eller stoppe deres seksuelle adfærd, selv når de er klar over de negative konsekvenser. Skade på relationer: Seksuel afhængighed kan have ødelæggende virkninger på personlige relationer, herunder romantiske forhold, venskaber og familiære bånd.

Seksuel Risikoadfærd: Nogle individer med seksuel afhængighed kan deltage i farlige eller risikable seksuelle aktiviteter, såsom ubeskyttet sex eller ulovlige handlinger.

Følelsesmæssig uro: Seksuel afhængighed kan medføre intens følelsesmæssig uro, herunder skyldfølelse, skam og depression.

Manglende evne til at opnå tilfredsstillelse: En person, der lider af seksuel afhængighed, kan aldrig føle sig tilfreds eller opfyldt, uanset hvor meget de engagerer sig i seksuel aktivitet.

Jeg må i denne forbindelse også hurtigt nævne, at der ikke findes en absolut "normal" eller "unormal" mængde seksuel aktivitet, da det varierer fra person til person. Sex er en naturlig og sund del af menneskelivet, men når det begynder at forårsage skade eller forstyrre dagligdagen, kan det indikere et problem, der kræver professionel hjælp. Behandling for sexafhængighed Behandling for sexafhængighed indebærer normalt en professionel tilgang. En sexolog eller terapeut med erfaring inden for seksuel afhængighed kan udføre en grundig evaluering, hjælpe med at identificere årsagerne til afhængigheden og udvikle en behandlingsplan. Behandlingsmetoder kan omfatte individuel terapi, gruppeterapi, medicin i visse tilfælde, parterapi, støttesystemer fra familie og venner og meget mere. I sidste ende er det vigtigt at huske, at seksualitet er en naturlig og sund del af livet. Men når den begynder at forårsage skade eller forstyrre din daglige funktion, er det afgørende at søge professionel hjælp. Det første skridt i at håndtere sex- og pornoafhængighed er at søge støtte fra en erfaren professionel, der kan hjælpe med at identificere og tackle problemet på en sund måde.


Terapi: Individuel terapi hjælper med at forstå årsagerne til afhængigheden og udvikle sunde copingstrategier, såsom kognitiv adfærdsterapi og mindfulness-baseret terapi.

Parterapi: Hvis forhold er påvirket, kan parterapi hjælpe med at genopbygge tillid og kommunikation. Gruppeterapi: At dele erfaringer og støtte med andre i lignende situationer kan reducere isolation og skam.

Støttesystemer: Familie og venner kan give vigtig støtte og opmuntring. Kan være svært at få iværksat, da det har med et stort tabu gøre blandt nære relationer. Medicin: I visse tilfælde kan medicin være en del af behandlingen, især hvis der er underliggende psykiske lidelser. Her skal du kontakte egen læge eller sexologisk klinik. Det er vigtigt at bemærke, at seksualitet er en naturlig og sund del af livet, men når den begynder at forårsage skade eller forstyrre dagligdagen, kan det indikere et problem, der kræver professionel hjælp. Det første skridt i at håndtere sexafhængighed er at søge støtte fra en erfaren professionel, der kan hjælpe med at identificere og tackle problemet på en sund måde. Hvis du eller nogen, du kender, kæmper med sexafhængighed, kan en sexolog være en uvurderlig ressource. En sexolog kan udføre en grundig evaluering, tilbyde terapeutisk rådgivning og udvikle behandlingsplaner. De kan også give seksualundervisning og ressourcehenvisninger. At søge professionel hjælp er afgørende for at forstå og håndtere sexafhængighed og opnå en sundere tilgang til seksualitet.

Afsluttende tanker: Menneskelig seksualitet er en kompleks og mangfoldig del af vores liv. Det er vigtigt at forstå og respektere vores egne behov og grænser samt at søge hjælp, når sex begynder at tage overhånd. En erfaren sexolog kan være en værdifuld ressource på vejen mod at opnå en sundere og mere afbalanceret tilgang til seksualitet.

// Bjorn
תגובות


Indlæg: Blog2 Post
bottom of page