top of page

Undgå smerter ved analsex


I den sidste måneds artikler har jeg beskrevet, hvordan man som passiv gør sig klar til analsex, hvordan man kan lege og varme sit hul op, og hvad passiv-begrebet egentlig betyder (læs også artiklerne; Ren Røv, God (anal) leg og aktiv/passiv)

I denne artikel vil jeg se nærmere på, hvordan man som passiv, kan undgå de smerter og/eller ubehag der kan forekomme ved at have analsex.

Ud fra en pilotundersøgelse foretaget i sommeren 2021, blandt 199 homo/bi mænd, der alle jævnligt dyrker analsex, blev der spurgt ind til hvordan de forbereder sig på at have analsex og hvilken stilling, der giver mest, og mindst, nydelse.

Herunder vil jeg se nærmere på nogle af de svar mændene angav. Undersøgelsen er en pilotundersøgelse og giver kun et lille indblik i, hvordan smerte og ubehag opleves for den passive, og hvordan han foretrækker analsex skal være så det føles mest behageligt.

Denne artikel skal derfor læses som inspiration, og ikke som den fuldendte sandhed. Med denne pilotundersøgelse vil jeg se om der er en sammenhæng i den ubehag og de stillinger vi udøver ved analsex, og om den passive part selv kan gøre noget for at undgå eller minimere ubehag ved analsex, og derved være bedre forberedt.


For at se om der egentlig er et problem, og om de passive mænd oplever ubehag og smerter ved analsex, lød ét af spørgsmålene følgende;

Er du i perioder mere tilbøjelig til at opleve ubehag/smerte ved analsex?

Som det kan ses både på grafen og den beskrevet tekst, svarer 10 % JA ALTID og 31,66 % at de PERIODEVIS oplever smerte/ubehag ved analsex. Det vil sige at 41,66 % af de adspurgte mænd oplever analsex, som værende forbundet med smerte og ubehag. Det er mange set med et sexologisk syn. Jeg spurgte derfor videre ind til hvilken stilling(er), der giver mest ubehag ved analsex.


Ubehag og nydelse

Smerte/ubehag og nydelse oplevelse forskelligt fra person til person, så denne undersøgelsen giver kun et hurtigt overblik over, hvordan analsex opleves af de adspurgte mænd. Når der tales om ubehag og smerte ved analsex, så er det her vigtigt, at se på hvilke stillinger der giver mest ubehag, og hvilke der frembringer mest nydelse.


Hvilken stilling giver mest ubehag/smerter ved analsex?

Der kunne gives flere svar, 195 af mændene svarede.


Ingen ubehag ved analsex: 55 .

Doggy/bagfra/på alle 4: 50

Missionær/ på ryggen: 35

At ride / siddende ovenpå: 9

Stående 9

Liggende i ske/ på siden: 8

På maven: 6

Forskelligt hver gang 3

Andet (hård anal, på gulv, på hovedet) 3

Alle stillinger 2 .

Ved ikke: 11


De 55 der svarer, at de ikke oplever ubehag ved analsex, stemmer overens med de 50 der i første spørgsmål at de ikke oplever smerte ved analsex. Men de 125 af mændene der tilkendegiver, at de oplever smerte/ubehag ved en af ovennævnte stillinger, giver et billede af hvilke stilling der er mest ubehagelig når vi dyrker analsex. Her er Doggy/på alle 4 og Missionær/på ryggen de 2 stillinger flest oplever ubehag ved.


Sammenholdt med svarene ovenover, så viser næste spørgsmål, at de selv samme stillinger også kan frembringe nydelse og være den foretrykkende stilling ved analsex. Det handler i den grad meget om hvem man er, som person, og hvordan man er vant til at dyrke sex.


Spørgsmålet lyder: Hvilken stilling giver mest nydelse ved analsex?

Der kunne gives flere svar, 197 af mændene besvarede spørgsmålet.


Alle stillinger er lige gode: 11 .

Doggy/bagfra/på alle 4: 78

Missionær/ på ryggen: 77

At ride / siddende ovenpå: 33

På maven: 14

Liggende i ske/ på siden: 13

Liggende i sling/over seng-(bord)kant: 4

Stående: 3 .

Ved ikke: 6


Som det tydeligt fremgår af ovennævnte opgørelse, over hvad mændene svarede, er de to stillinger der giver mændene mest nydelse; Doggy/bagfra og Missionær/på ryggen og at ride/siddende ovenpå. Henholdsvis 78 og 77 af mændene lægger helst i disse stillinger, når de skal være passive, men at ride/siddende ovenpå sin partner, er der 33 ud af de 197 mænd der fortrækker, herved kan de selv styre hastighed og rytme, der også er vigtige elementer for nydelsen.

I et efterfølgende spørgsmål kan mændene uddybe deres svar i skrift, og her svare én af mændene også at det er vigtig for ham: ”Ved at vælge sin ynglingsstilling”.

En anden skriver: ”At jeg har kontrollen i starten” og en trejde svarer: ”Opvarmning, glidecreme og ham der penetrerer mig skal være tålmodig. Så lidt forsigtig i starten, og så kan der intensiveres. Hvis han er stor (penis), så kan det hjælpe, at han ikke støder helt i bund”


Forberedelsen

Meget af den ubehag, der kan være forbundet ved at have analsex, kan komme af at man, som passiv, ikke føler sig klar eller forberedt nok til at blive penetreret. Hovedeparten af de adspurgte mænd svarer, at det at føle sig ren og være varmet op til at få noget op i anus, er yderst vigtigt, 71 af mændene vil også gerne have at der bruges rigeligt med glidecreme når der skal noget op i dem.


Hvordan forbereder mændene sig bedst på at være passiv ved analsex?

195 mænd svarede på dette spørgsmål, hvor der kunne gives flere svarmuligheder.


Ingen forberedelse inden analsex 19 .

Analskyl / bad 108

Brug af glidecreme / olier 71

Opvarmning med legetøj/finger 60

Afføring ingen analsex 15

Afslapning 11

Rimming (leg med tunge om anus) 9

Poppers 2

Kost 2

Andet (ass training) 1 .

Ved ikke 3


Som tallene viser, betyder det meget om man føler sig ren og tømt for afføring inden analsex, et par stykker bruger poppers under sex og 9 vil gerne rimmes (have slikket røvhul) inden sex som opvarmning, 19 bruger ingen tid på forberedelse, mens 2 tænker meget over den kost de indtager for at have bedst kontrol over deres tarm/udskillelse.

Der er helt sikkert flere måder vi mænd kan forberede os på at have analsex. Har du noget der virker, så skriv det gerne i kommentarfeltet herunder. Jeg vil i en senere artikel se nærmere på rusmidler og poppers sammen med sex.


Undgå ubehag

Ét af spørgsmålene lød som følgende: Hvordan undgår du at føle ubehag ved penetration?

Her kunne mændene uddybe deres svar ved at skrive sætninger, og vi får her et større indblik i hvordan de "passive" mænds erfaring, hjalp dem ved ikke at føle ubehag, når de skal have analsex. Jeg har valgt, at dele besvarelserne op i ord, og herefter se hvor mange der har svaret f.eks. glidecreme (62). Efterfølgende har jeg taget et par udvalgte citater, der understreger tallene, så du kan se hvordan jeg har fundet frem til mine tal (det er kun et udpluk af besvarelserne jeg har gengivet og ikke alle 196).


Hvordan undgår du at føle ubehag ved penetration?

Her svarede 196 af mændene, i hvert svar kunne der godt være flere nøgleord.


Opvarmning/at være afslappet/rimming/legetøj 96

Glidecreme/spyt 62

Kommunikation/kemi/tillid 30

Ikke en for stor/tyk penis 19

Selv at styrer sexen/stillingen 19

Alt er godt/bider i puden 14

Rusmidler/poppers/bareback 10

Føle sig ren og forberedt til sex 9


Godt halvdelen (96) af mændene svarer, at opvarmning og at være afslappet spiller en stor rolle for at de ikke føler ubehag/smerte ved analsex. Jeg har valgt at samle dem, da opvarmning i langt de fleste tilfælde også hang sammen med at gøre manden afslappet. I opvarmning har jeg desuden medtaget rimming og legetøj (dildo/buttplug), da jeg tænker det i den grad hører under opvarmning af anus.

Glidecreme spiller en stor rolle for 62 af mændene og hos 10 personer bruges også rusmidler/poppers, her har jeg taget bareback (sex uden kondom) med, da kun en enkelt svare dette i forbindelse med poppers. Alt er godt/bider i puden er der 14 der påstår, her er det ikke klart om nogle af disse mænd også vælger rusmidler og lignende.

19 af mændene svare, at ikke vil have en for stor/tyk penis og det samme antal ønsker selv at kunne styrer sexen/stillingen der haves sex i. Det er nødvendigvis ikke de samme 19, der angiver selv at styrer sexen, som ikke ønsker en for stor penis. Det er tilfældigt.

Kommunikation og tillid er der 30 mænd der vil have for at de kan nyde analsex. Det finder jeg som et lavt tal, da kommunikation netop er det, der burde være essensen i god nærværende sex, hvor begge parter er enige om hvad der er godt og tilladt. Det er som om at sex, hos mænd, der har sex med mænd (MSM), bare er sex og har man indgået en aftale om at have sex, så behøves der ikke yderligere kommunikation vedrørende dette. Dette er selvfølgelig min egen fortolkning, som jeg i en anden artikel vil se nærmere på.


Herunder er et uddrag af de svar der blev angivet:


”At være liderlig nok!”

(her er; Alt er godt/bide i puden nøgleordet)


”Langt forspil, derudover være åben omkring at det faktisk gør ondt og han skal gå mere langsomt frem”

(her er; kommunikation nøgleordet)


”Poppers, stoffer og joints det får mig til at slappe af”

(her er; poppers, at være afslappet nøgleordene)


”Slappe af, godt med glidecreme og poppers”

(her er; at være afslappet, glidecreme, poppers nøgleordene)


”Det finder man ud af i fællesskab. Sex skal jo være behageligt for begge parter”

(her er; kommunikation nøgleordet)


”God lang opvarmning”

(her er; at være afslappet nøgleordene)


”Godt med glidecreme, men ikke voldsomt, Forspil, hvor anus/hullet er i fokus. Slappe af både før og under samleje (i hele kroppen)”

(her er glidecreme, opvarmning, kommunikation nøgleordene)


”Sørge for at være varmet op med finger, og at være skyllet ud, for det giver ro”

(her er; føle sig ren, opvarmning nøgleordene)


”Vælger en stilling efter pikkens facon”

(her er; selv at styrer sexen/stillingen nøgleordene)


”At pikken ikke er over 19 cm og ikke for tyk”

(her er; ikke en for stor/tyk penis nøgleordene)Skyl og nyd

Analsex, er ingen hemmelighed, forbundet med at vi som passive skal være klar til at modtage pik i det samme hul, som vi også kommer af med vores afføring. Det er for mange ikke en tanke de ønsker at have, men som passiv må vi forholde os til rengøring af anus lige så vel som den aktive skal være stiv nok til at kunne trænge ind i os. I en foregående artikel (Ren Røv) har jeg beskrevet hvordan du bedst kan skylle røv og være klar til analsex.


Et af spørgsmålene i min pilotundersøgelse spurgte mændene;

Føler du dig mere afslappet, når du ved du er ren/tømt før analsex?

Her svarede alle 199 på spørgsmålet.


149 af mændene svarende til 75 % oplyser, at de føler mest afslappet ved analsex, når de er tømt (haft afføring) og har skyllet røv inden sex, og 23 siger at de nogle gange føler sig mere afslappet. 9 ser det som en slags fetich hvor det kommer an på partnerens præferencer om han er ren eller ej. Renlighed er vigtig, og tages seriøs inden et forstående samleje.

7 mænd angiver at de aldrig eller sjældent føler sig afslappet selvom de har gjort sin ren før sex. Det ligger sikkert i, at mange fra tid til anden oplever at trods et grundigt analskyl, så kan der komme spor af afføring under sex. Det er helt naturligt og vi, bøsser, bør være bedre til at accepterer at sådan er sex bare for os.


Penis størrelse og gørelse

Betyder størrelsen på penis noget? JA, svare 107 af mændene (54 %). Her vides det ikke om det er JA, som i at penis ikke må være for stor eller for lille. Her svares der blot rent på om størrelsen gør en forskel på om man føler ubehag og/eller smerte ved analsex.

52 (26 %) af mændene tilkendegiver, at det kommer an på den mand de er sammen med, hvorvidt han er i stand til at bruge de centimeter han har mellem benene.

De fleste passive mænd foretrækker en gennemsnitlig størrelse penis (mellem 14-17 cm), for en for stor penis giver flere smerter og gener ved analsex. Mændene svarer, at de hellere foretrækker en mindre penis frem for en stor. Det er gørelsen der gør den store forskel hvorvidt analsex bliver en nydelse, og ikke størrelsen, er flertallet enige om.


Som angivet tidligere i artiklen, så betyder størrelse noget for mange passive mænd nydelse ved analsex. 19 ud af 196 siger decideret, at de ikke vil have sex med én mand med for stor/tyk pik, da det er ubehageligt og/eller forbundet med smerte.

Over halvdelen af de adspurgte mænd, svare at størrelsen har betydning for, hvorvidt der opleves smerter/ubehag ved analsex. Det tal sammenlignet med 19 af mændene ikke ønsker at have en for stor/tyk penis op i sig, kan tyde på at det ikke altid er ”jo større, des bedre”, men tværtimod, at en gennemsnitlig erigeret penis, er det de fleste passive mænd foretrækker.


Man kan helt sikkert læse meget mere ud fra denne korte pilotundersøgelse, men jeg har valgt blot at fremhæve nogle af tendenserne i håb om, at skabe et lille overblik over, at vi mænd, alle kan opleve smerte/ubehag ved analsex fra tid til anden - og at det er helt normalt. Tal med din sexpartner og vær godt forberedt ved at være ren og varmet op inden sex, så bliver oplevelsen også desto bedre.Til sidst skal lyde en stor TAK til de 199 mænd, der valgte at svare mit lille spørgeskema.

Har du lyst til at være med i andre undersøgelser, så send min mail til mig og skriv i emnefeltet "Spørgeskema", så kontakter jeg dig hver gang jeg laver en ny undersøgelse. Du er selvfølgelig anonym i alle undersøgelser.

Send mail til: BjornDotzauer@gmail.com


Alle grafer og tal er udarbejdet af Bjorn Dotzauer.


Mit navn er Bjorn Dotzauer, jeg er uddannet sexolog og sygeplejerske. Arbejder til dagligt på Rigshospitalet, Afdeling for Urologiske cancer sygdomme i de mandlige genitalier. Jeg har siden 2010 beskæftiget mig med mænd, der har sex med mænds seksuelle sundhed, trivsel og udfordringer. I min klinik på Østerbro taler jeg med alle typer af mænd, heteroseksuelle, bi- og homoseksuelle og trans mænd om livets små og store udfordringer. Har du brug for en samtale, så send en mail eller ring, så taler vi om dit behov og finder evt. en tid til samtale.


Comments


Indlæg: Blog2 Post
bottom of page